Лого на АД Пошта на Северна Македонија, Скопје

АД Пошта на Северна Македонија, Скопје

Акционерско друштво за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија во државна сопственост-Скопје
Ул. Орце Николов бр. 46
02/3105-285
www.posta.com.mk
sonja.foteva@posta.com.mk
Дејност Дејности за давање на универзални поштенски услуги
Менаџер
Позиција /
Приход 1,184,838,614.00 МКД
Раст приход -2.11 %
Добивка 0.00 МКД
Раст добивка %
Ранг најголеми 149
Ранг најуспешни
Вработени 2157
Година
2019
2017
2016
2011
2010
2009
2008
2007
2006