Лого на АЛЕКС-3 ДООЕЛ, Кочани

АЛЕКС-3 ДООЕЛ, Кочани

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство,трговија и угостителство АЛЕКС-3 ДООЕЛ увоз-извоз Кочани
Ул. Крижевска бр. 19
033/275-228
www.aleks.com.mk
info@aleks.com.mk
Дејност Производство на друга горна облека
Менаџер
Позиција /
Приход 273,942,859.00 МКД
Раст приход %
Добивка 111,116,077.00 МКД
Раст добивка 11.14 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 123
Вработени 33
Година
2020
2018
2017