Лого на ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД, Скопје

ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД, Скопје

Акционерско друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија Скопје
Бул. Гоце Делчев бр. 8

Дејност Дејности на коцкање и обложување
Менаџер
Позиција /
Приход 396,455,438.00 МКД
Раст приход 40.52 %
Добивка 209,806,634.00 МКД
Раст добивка 79.08 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 49
Вработени 50
Година
2019
2018