Лого на ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД, Скопје

ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД, Скопје

Акционерско друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија
Бул. Гоце Делчев бр. 8

Дејност Дејности на коцкање и обложување
Менаџер
Позиција /
Приход 557,133,940.00 МКД
Раст приход %
Добивка 317,202,751.00 МКД
Раст добивка 51.19 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 32
Вработени 51
Година
2020
2019
2018