Лого на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ, Скопје

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ, Скопје

Јавно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ
Бул. Гоце Делчев бр. 18
02/3297-100
www.jpmrd.gov.mk
makedonska.radiodifuzija@jpmrd.gov.mk
Дејност Дејности на безжични телекомуникации
Менаџер
Позиција /
Приход 302,376,440.00 МКД
Раст приход 4.23 %
Добивка 146,478,067.00 МКД
Раст добивка 186.79 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 75
Вработени 144
Година
2019
2017
2016