Лого на КАМ ДОО, Скопје

КАМ ДОО, Скопје

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје
Ул. Индустриска б.б.
02/3171-747
www.kam.com.mk
office@kam.com.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 9,162,017,260.00 МКД
Раст приход 14.05 %
Добивка 312,250,839.00 МКД
Раст добивка 44.99 %
Ранг најголеми 10
Ранг најуспешни 34
Вработени 950
Година
2020
2019
2018
2017
2013
2012