Лого на НЕЛТ СТ ДООЕЛ, Скопје

НЕЛТ СТ ДООЕЛ, Скопје

Трговско друштво НЕЛТ СТ ДООЕЛ Илинден Илинден
Ул. 32 бр. 20
02/2581-918
www.nelt.com
groupoffice@nelt.com
Дејност Трговија на големо со хемиски производи
Менаџер
Позиција /
Приход 1,958,243,642.00 МКД
Раст приход -5.20 %
Добивка 54,268,233.00 МКД
Раст добивка -56.19 %
Ранг најголеми 89
Ранг најуспешни
Вработени 215
Година
2020
2011
2010
2009