Лого на ЖИТО ДООЕЛ, Велес

ЖИТО ДООЕЛ, Велес

Друштво за производство трговија и услуги ЖИТО извоз-увоз ДООЕЛ Велес
Ул. Благој Ѓорев б.б.
043/226-990
www.zito.com.mk
info@zito.com.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 3,133,065,118.00 МКД
Раст приход 6.95 %
Добивка 128,546,094.00 МКД
Раст добивка 52.31 %
Ранг најголеми 53
Ранг најуспешни 88
Вработени 750
Година
2019
2018
2016
2014