Лого на ЖИТО ДООЕЛ, Велес

ЖИТО ДООЕЛ, Велес

Друштво за производство трговија и услуги ЖИТО извоз-увоз ДООЕЛ Велес
Ул. Благој Ѓорев бр. 166
043/226-990
www.zito.com.mk
info@zito.com.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 3,389,935,378.00 МКД
Раст приход 8.20 %
Добивка 129,224,285.00 МКД
Раст добивка 0.53 %
Ранг најголеми 53
Ранг најуспешни 107
Вработени 837
Година
2020
2019
2018
2016
2014