Петок, 24 Мај 2024
Дома Клуб 200 Новости Анализи За Нас Контакт

Новости

Успехот на осигурителниот сектор во последните 5 години

Успешното работење на осигурителните компании најдобро може да се согледа доколку ја разгледаме бруто полисираната премија која тие ја остваруваат во една година.

Почнувајќи од 2018 година, може да забележиме дека има некои падови во оваа ставка, но сепак во 2022 година е остварен значително повисок износ на вкупната бруто полисирана  премија.

Почнувајќи со 10,2 милијарди денари во 2018 година, следи мало намалување од 1,8% во 2019 кога 15те осигурителни компании на македонскиот пазар оствариле нешто повеќе од 10 милијарди денари бруто полисирана премија. Веќе од 2020 почнува зголемувањето и тоа за 0,6% во 2020, 14,9% во 2021 година и 9,9% во 2022 година.

 

Во 2022 биле остварени 12,8 милијарди денари бруто полисирана премија, што е за 24,8% повеќе во однос на 2018 година. 


Во однос на добивката пред оданочување, во 2018та година осигурителните компании оствариле вкупно 595,9 милиони денари, а во 2022ра таа е зголемена за 39,9% на 833,8 милиони денари. Во 2019 и 2021 година има пад на вкупната добивка, но сепак е воочливо зголемена за периодот од 5 години. 


Бројот на вработени во 2018та бил 1923 лица. Во 2019 се намалил на 1793, а потоа пак се зголемува, но сепак во 2022ра сеуште не е достигната бројката од 1923, па така компаниите вкупно вработувале 1905 лица во 2022 година. 


Компаниите за високоградба под лупата на 200 НАЈГОЛЕМИ И НАЈУСПЕШНИ

Во табелата подолу се претставени податоците за вкупниот приход и добивката пред оданочување на компаниите за високоградба, односно оние чија дејност е изградба на станбени и нестанбени објекти, како и нивните трендови во растот на овие параметри.

Финансиските резултати на компаниите за нискоградба во 2022 година

Во оваа анализа ги истражуваме финансиските резултати на градежните компании за нискоградба за 2022. Преку анализата на приходите, добивките, растот на приходите и добивките, како и вработените, можеме подобро да ги разбереме перформансите на овие компании и нивната ефикасност во текот на годината.

Шпаркасе Банка: Редефинирање на банкарството со решителни иницијативи

Во денешното динамично деловно поле, каде што успехот не се мери само во финансиска смисла, туку и со социјално и влијание врз животната средина, Шпаркасе Банка АД се издвојува како светол пример за корпоративна општествена одговорност (ООП).
Годишно издание

The “200 Largest and Successful” review is very helpful for us from the international community. Indeed, the French Embassy is always looking for useful economic indicators and your review allow us to be well informed and to easily identify the most important economic agents of the Macedonian market. Your publication is also one of the best to stay up-to-date with Macedonian fast-moving economy and we are pleased to receive each new edition.

Laurence Auer, Амбасадорот на Франција во Скопје

Учесници
Соработници

Користиме колачиња (cookies) за да Ви овозможиме најдобро искуство на нашиот сајт