Лого на НИКОБ ДОО, Скопје

НИКОБ ДОО, Скопје

Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје
Бул. Борис Трајковски бр. 2
02/3088-505
www.nikob.com.mk
nikob@nikob.com.mk
Дејност Услуги за заштита со помош на сигурносни системи
Менаџер
Позиција /
Приход 885,585,955.00 МКД
Раст приход %
Добивка 145,407,109.00 МКД
Раст добивка 218.80 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 96
Вработени 1839
Година
2020
2014
2013
2011