Лого на СТОКУЌА ДООЕЛ, Скопје

СТОКУЌА ДООЕЛ, Скопје

Друштво за проектирање,инженеринг,промет и услуги СТОКУЌА ДООЕЛ Скопје


Дејност Архитектонски дејности
Менаџер
Позиција /
Приход 205,515,275.00 МКД
Раст приход %
Добивка 71,351,515.00 МКД
Раст добивка 210.51 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 185
Вработени 20
Година
2020