Лого на ВАРДАРГРАДБА ДОО, Скопје

ВАРДАРГРАДБА ДОО, Скопје

Трговско друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево - Скопје
ул. 1 бр. 2 с. Трубарево
02/2557-950
www.vardargradba.com
vardargradba@mt.net.mk
Дејност Изградба на хидроградежни објекти
Менаџер
Позиција /
Приход 576,684,642.00 МКД
Раст приход %
Добивка 75,915,772.00 МКД
Раст добивка 100.88 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 176
Вработени 110
Година
2020
2016
2015
2007