Дома Клуб 200 Новости Анализи За Нас Контакт

Новости

Застапеност на 200 најголеми и најуспешни фирми по градови

Како изгледа територијалната застапеност на 200те најголеми и најуспешни фирми за 2020 година?

Како изгледа територијалната застапеност на 200те најголеми и најуспешни фирми за 2020 година? Тука споделуваме табеларен приказ за поделбата на компаниите според градовите во кои делуваат. Како и секоја година имаме компании од целата територија на Македонија меѓутоа најголем дел од нив се сепак од Скопје и околината на градот. Во однос на претходните години има мали, речиси незабележителни промени во застапеноста по градови. Подетална разработка на територијалната застапеност на фирмите и приходот кој тие го остваруваат по градови може да се види на табелите подолу, а повеќе информации за фирмите и податоците од 200 најголеми и најуспешни може да најдете тука.
50те најголеми работодавци меѓу 200те најголеми и најуспешни во Македонија

Како и секоја година, ви ги претставуваме 50те компании кои вработуваат најголем број на вработени.

Кои беа фирмите за кои 2020 година се покажа како најповолна

За некои компании 2020 година беше многу плодна и поволна за развој на бизнисот и работењето.

Како изгледаше работењето на банките за минатата година низ бројки

И покрај вонредните и не многу поволни услови за економското работење, сепак 2020 година беше мошне поволна за банкарскиот сектор
Годишно издание

Публикацијата „200 Најголеми и Најуспешни“ е многу корисен извор на информации којшто на секој инвеститор му дава прецизна слика за финансиското и деловното работење на 200-те најголеми и најуспешни компании во Република Македонија.

Пазарот на хартии од вредност во основа го придвижуваат информации и во интерес на Берзата во најширока смисла е што поголем број на податоци за работењето на друштвата да бидат достапни на јавноста за да може да се носат правилни и издржани инвестициски одлуки.

МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД, Скопје

Учесници
Соработници

Користиме колачиња (cookies) за да Ви овозможиме најдобро искуство на нашиот сајт