Лого на ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје

Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Ул. Босна и Херцеговина бр. 4
02/2603-764
www.porsche.com.mk
office@porsche.com.mk
Дејност Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија
Менаџер
Позиција /
Приход 3,605,420,911.00 МКД
Раст приход -10.79 %
Добивка 164,769,413.00 МКД
Раст добивка 3.59 %
Ранг најголеми 49
Ранг најуспешни 82
Вработени 113
Година
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010